projektas ARCHEOKRAŠTOVAIZDIS

Šis tinklalapis skirtas Vilniaus universiteto darbų projekte ARCHEOKRAŠTOVAIZDIS, kurį vykdėme kartu su kolegomis iš Lietuvos istorijos instituto (dr. V. Šimėnas, dr. R. Banytė-Rowell, dr. V. Juodagalvis, L. Kurila, A. Simniškytė, dr. I. Vaškevičiūtė) ir kolegomis iš valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos (dr. G. Vėlius, dr. R. Vengalis), pristatymui . Projektui vadovavo dr. Valdemaras Šimėnas, o Vilniaus universitete atliekamus darbus koordinavo tuometinis Archeologijos katedros j.m.d. Linas Tamulynas.

Projekto tikslai - kartografiškai užfiksuoti moderniomis ir tiksliausiomis priemonėmis Lietuvos archeologijos paveldo žinomus pavienus objektus ir jų kompleksus; tirti jų vietą gamtinėje aplinkoje, siekiant rekonstruoti paveldo objektus palikusių bendruomenių veiklą, jų gyvensenos modelius, pasaulėžiūros elementus (tyrinėjant gyvenamųjų vietų ir laidojimo paminklų bei kulto objektų tarpusavio santykius); analizuoti apgyvendintų vietų telkimosi priežastis, priešistorinės demografijos procesus kaip tradicijos raidą Lietuvos kraštovaizdžio ypatybių [kintančių ir pastovių] plotmėje;  tirti mikroregionų vidinę sandarą kaip atskiras kultūrinės-gamtinės aplinkos “ląsteles” gentinių darinių ar kultūrinių centrų/versus kultūrinių periferijų ar senųjų istorinių apgyvendinimo vietų kūrimosi procese; nustatyti kaip gamtinės sąlygos įtakojo žmonių gyvenseną, bei kaip patys žmonės keitė juos supančią aplinką.

Vykdant projektą talkininkavo ne tik Vilniaus universiteto mokslininkai (dr. F. Kavoliūtė, doktorantas L. Balakauskas), bet ir kolegos iš kitų institucijų: Kultūros paveldo centro (A. Strazdas, A. Skrupskelis), Fizikos ir technologijos mokslų centro Chemijos instituto  (dr. A. Selskienė), Lietuvos geologijos tarnybos bei Kylio universiteto Geomokslų instituto geofizikai (vadovaujami dr. Harald Stuempel).

Projektą ARCHEOKRAŠTOVAIZDIS (Kultūrinio kraštovaizdžio raida archeologijos ir gamtos mokslų duomenimis) vykdėme 2008-2010 m. Tuometinis valstybinis mokslo ir studijų fondas finansavo vyriausybinę mokslinių tyrimų programą "Tautinio identiteto išsaugojimas globalizacijos sąlygomis", o 2010 dalį VMSF funkcijų perėmus Lietuvos mokslo tarybai projektas dalinai buvo finansuojamas šios institucijos.

Vilniaus universitete vykdyti 3 mikroregionų tyrimai: Kurmaičių (vad. dr. A. Merkevičius), Paprūdžių (vad. prof. M. Michelbertas) ir Kretingalės (vad. L. Tamulynas). 

Parengė L. Tamulynas (2016-01-27)